Mieke

INFO

Leeftijd 58
nationaliteit NL
provincie Noord-Brabant
opleiding HBO
talen NL en Engels

Trainingsactrice

Actrice en coach voor bedrijfstrainingen

Diverse acts op festivals en entertainment

Balance breathing coach